ISTANBUL OYASI
ISTANBUL OYASI
Oyalarin arasinda en ender bulunanlardan biri de Istanbul oyalaridir.
(dikkat ederseniz daire išine aldigim, oyaya yapimis bir ari)

oyamania